De nieuwe privacy wetgeving – wat betekent dat voor Cloud Identity?

Privacy compliance is onlosmakelijk verbonden aan Cloud Identity management.

  • Op welke gegevens is de privacywetgeving toepasselijk?
  • Welke eisen stelt de wet aan de cloud?
  • Wat mag u wel en vooral niet met die gegevens doen?
  • En hoe zit het eigenlijk met de beveiligingseisen? Wat gaat er 25 mei 2018 veranderen met de nieuwe privacywet, de AVG?

Menno Weij behandelt tijdens deze keynote op het Cloud Identity congres alle privacy-vragen en stipt en passant ook nog even de KPI’s aan van een SLA bij de cloud.

Over uw spreker Menno Weij

Menno Weij is sinds 1998 advocaat en is gespecialiseerd in juridische aspecten van Technologie, Media en Communicatie. Menno heeft ruime ervaring in het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van diverse contracten. Ook adviseert Menno regelmatig over privacy en intellectueel eigendom. Naast zijn werk als advocaat, blogt Menno regelmatig, geeft hij periodiek lezingen en workshops als ook gastcolleges aan universiteiten. Menno vervult een bestuursfunctie bij de NVVIR, is redactielid van het Tijdschrift voor Internetrecht en vaste columnist bij de AutomatiseringGids.

Woon deze sessie ook bij!

Ook antwoord op al uw privacy-vragen krijgen? Woon dan ook deze keynote bij op het Cloud Identity congres 2017. Meld u direct aan.