Programma

Early bird 08:00 - 09:00 uur

Vroege vogel experience

Maak kennis met de wereld van de Nederlandse radio en televisie. Neem de tijd om even rustig te kijken en luisteren naar mooie, ontroerende en spraakmakende radio- en televisiefragmenten uit de Nederlandse mediageschiedenis of ontdek hoe het er aan toe gaat in de montagekamer, of hoe het is om in de spotlights te staan.

Ontvangst en registratie 08:00 - 09:30 uur

Ontvangst en registratie

Op donderdag 12 oktober kunt u zich vanaf 09:00 uur registreren in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. 

Opening 09:30 - 09:40 uur

Ontvangst door uw dagvoorzitter

Opening door dagvoorzitter Erik Peekel.

Keynote 09:40 - 10:05 uur

De onvermijdelijke beweging van IAM naar de cloud

In deze pragmatische openingskeynote, geeft David Goodman, technologie-analist bij het gerenommeerde bureau ‘TechVision Research’ u concrete inzichten waarom identiteitsmanagement volledig of grotendeels naar de cloud moet worden verplaatst. Digitalisering, de noodzaak tot het hebben van een flexibele IT infrastructuur, de komst van steeds meer IoT apparaten en de noodzaak om externe identiteiten toegang te geven tot uw systemen zijn hier debet aan. David schetst de markt van aanbieders, geeft u een checklist van wat uw wensen en eisen zouden moeten zijn en geeft u handvatten voor het opstellen van een roadmap voor uw IAM cloud migratiestrategie.

Interactieve sessie 10:05 - 10:40 uur

Cloud Identity Denktank

In deze interactieve sessie kunt u uw organisatie vergelijken met anderen op het gebied van cloud identity. U komt op een unieke, informele, snelle en spontante manier in contact met andere deelnemers en experts waarmee u kennis en ervaring kunt uitwisselen.

Break-outsessie 11:15 – 11:40 uur

Gevoelige gebruikersdata en de cloud; het kan veilig!

Bij de overstap naar een IAM cloud oplossing is de laatste drempel vaak welke lokale gevoelige gebruikersdata we in de cloud zullen opslaan. Recent was er een IAM cloud provider, die aan de lijve ondervond ,wat de impact is als een malafiede persoon toegang krijgt tot deze gevoelige data. Dit heeft bij de veel belanghebbende, maar ook de leidende analysten twijfels doen rijzen over het feit of IAM in de Cloud wel geschikt is voor gevoelige applicaties. In deze sessie schetsen we een oplossingom gevoelige gebruikersdata toch beschikbaar te maken in de cloud, zonder ze in de cloud op te slaan!

Break-outsessie 11:15 - 11:40 uur

De toegevoegde waarde van een digital identity platform

Aan het einde van deze sessie is het voor iedereen duidelijk wat de toegevoegde waarde is van een digital identity plaform, voor merchants en de consument! Consumenten verwachten een volledige online klantreis, 40% haakt af bij een offline handeling! Een platform biedt de mogelijkheid om consumenten middels verscheidene diensten (zoals digitaal ondertekenen) te voorzien in hun reis. Daarnaast kunnen merchants op een eenvoudige manier bijblijven met de laatste technologie en regelgeving. In deze sessie wordt u de voordelen van een dergelijk platform uitgelegd aan de hand van een klantcase bij onder meer de Rabobank.

Break-outsessie 11:45 – 12:10

Cloud Identity voor optimaal samenwerken

Informatie in documenten zijn van onschatbare waarde voor uw organisatie. Uw medewerkers delen documenten met elkaar en met externe partijen. Het document verlaat regelmatig de beveiligde omgeving en kan persoonlijke informatie bevatten. Dat kan anders!

Door externen gecontroleerd toegang te verlenen tot de documenten met hun eigen cloud identiteit en, als het document buiten de eigen IT omgeving gedeeld wordt, het document te voorzien van krachtige beveiliging. Tom Brand deelt tijdens deze sessie met u hoe Microsoft met standaardsoftware ervoor zorgt dat deze scenario’s werkelijkheid worden en hoe het mogelijk is om productiever te werken zonder concessies te doen op beveiliging en governance.
Break-outsessie 11:45 – 12:10

Bent u klaar om uw IAM naar de Cloud te verhuizen?

Menig organisatie overweegt de stap naar IDaaS en een migratie van IAM infrastructuur naar de Cloud. Soms vanwege de groeiende dreiging van identity-gebaseerde aanvallen of strengere compliance eisen, maar steeds vaker ook vanwege de noodzaak verschillende soorten eindgebruikers makkelijker, maar wel veilig toegang tot informatie te geven.

In deze sessie verschaft Peter Volckaert inzicht in de vraag of uw organisatie klaar is voor IDaaS. Dit doet hij aan de hand van use cases, hij infomeeert u over beschikbare oplossingen en te verwachten uitdagingen. Peter zoomt onder meer in op web access management voor medewerkers, hij staat stil bij het verschil tussen ‘marketing CIAM’ and ‘enterprise CIAM’ en belicht IAM in IoT.

Praktijkcase 13:25 - 13:50 uur

Haal uw identiteiten uit de schaduw

Binnen elke organisatie wordt gebruik gemaakt van clouddiensten. Meestal is dit bewust, soms ook niet. Aan het einde van deze sessie weet u, hoe u binnen uw organisatie het gebruik van clouddiensten en bijbehorende identiteiten uit de schaduw krijgt!

Keynote 13:55 - 14:20 uur

Herdefinieer beveiliging met moderne identiteitsmanagement - sterke authenticatie voor alle apps en services

Er is voldoende bewijs dat hackers van vandaag de dag zich specifiek richten op het aanvallen van wachtwoorden, wat leidt tot privacybreuken en gecompromitteerde accounts. Het is een combinatie van de verfijning van bedreigingsactoren, en de sterkte en management van wachtwoorden. Hierdoor moeten organisaties zich niet alleen beschermen tegen wachtwoord-gebaseerde compromissen om hun kritieke apps en gegevens veilig te houden, maar ze moeten dit doen op een manier die de normale bedrijfsvoering ondersteunt en aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Hoor van Joshua Kroeze, Senior Sales Engingeer in Okta, wat een organisatie kan doen met betrekking tot de beveiliging van identiteiten middels het implementeren van een sterk authenticatie beleid voor alle apps en services, waar dan ook.

Pratijkcase 14:20 – 14:45 uur

Pleio, samenwerken tussen overheden, hoe doe je dat veilig in de cloud?

Online samenwerken over overheidsgrenzen heen is vaak ingewikkeld omdat de applicaties die ambtenaren tot hun beschikking hebben gelimiteerd zijn tot hun eigen organisatie. Stichting Pleio biedt een open platform voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en burgers om samen te werken over deze grenzen heen. In deze presentatie laten wij zien hoe Pleio erin slaagt om de gefragmenteerde inlogoplossingen binnen de overheid op een gebruikersvriendelijke manier te verbinden waardoor meer dan 300.000 gebruikers over organisatiegrenzen heen met elkaar kunnen samenwerken.

Keynote 15:20 - 15:45 uur

De nieuwe privacy wetgeving – wat doet u 26 mei 2018?

Privacy compliance is onlosmakelijk verbonden aan Cloud Identity management.

  • Op welke gegevens is de privacywetgeving toepasselijk?
  • Welke eisen stelt de wet aan de cloud?
  • Wat mag u wel en vooral niet met die gegevens doen?
  • En hoe zit het eigenlijk met de beveiligingseisen? Wat gaat er 25 mei 2018 veranderen met de nieuwe privacywet, de AVG?

Menno Weij behandelt alle privacy-vragen en stipt en passant ook nog even de KPI’s aan van een SLA bij de cloud.

Keynote 15:45 – 16:10 uur

I reveal my Attributes

Hoe kun je je digitaal betrouwbaar en veilig authenticeren? Hoe kun je relevante eigenschappen van jezelf (attributen) tonen zonder je privacy aan te tasten, zodanig dat de ontvangende partij zeker weet dat de gegevens te vertrouwen zijn? Dat kan met attribuut-gebaseerde authenticatie. Zeker in het licht van de nieuwe strenge Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 van kracht zal zijn, is dit een keynote die je niet mag missen, gegeven door Sietse Ringers. Sietse is lid van de onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit in Nijmegen, die bezighoudt met attribuut-gebaseerde authenticatie, onder de naam “IRMA”, een afkorting van: I reveal my attributes. Met IRMA wordt een innovatieve, open, privacy-vriendelijke, en goed-beveiligde infrastructuur voor authenticatie opgezet, voor Nederland en voor daarbuiten.

Keynote 16:10 - 16:40 uur

It’s not the identity, stupid!

We sluiten deze dag af met een controverse. We denken dat we moeten weten wie iemand is voordat we hem of haar een dienst kunnen leveren. Dat is echter vaak helemaal niet nodig.  Bovendien is identiteit een onveilige basis om toegang op te verlenen. Een privacy vriendelijke manier van identiteitsbeheer en toegangsverlening (bijvoorbeeld op basis van iemands eigenschappen,  attributen) zou de oplossing zijn,  maar ook dat is niet waar. Ook daar staat de mens niet centraal.

In deze verrassende presentatie illustreert  Jaap-Henk Hoepman, wetenschappelijk directeur van het Privacy & Identity Lab beide aspecten.